Menu Zamknij

Konserwacja najstarszej księgi chrztów i ślubów z parafii Szudziałowo

Dnia 15 stycznia 1643 r. w kościele szudziałowskim ochrzczono Agnieszkę, córkę Pawła i Zofii Antonowiczów, mieszkańców wsi Słoja. Jest to najstarsza zachowana metryka chrztu z tej parafii, pochodząca z księgi, którą w ostatnich miesiącach poddano pracom konserwatorskim. Na jej kartach odnajdziemy przemieszane fragmenty siedemnasto- i osiemnastowiecznych metryk chrztów (1643-1791) i ślubów (1701-1790).

Księga stanowi część zespołu akt parafii Szudziałowo przechowywanego w naszym Archiwum. Została dokładnie oczyszczona, uszkodzone karty naprawiono, wzmocniono przedarte składki, wykonano brakujące wyklejki i nową oprawę. Do przechowywania jednostki przygotowano pudełko z tektury bezkwasowej. W trakcie prac rozszyta księga została poddana digitalizacji, dzięki czemu dostęp do warstwy tekstowej na skanach nie będzie utrudniony (np. z powodu głębokiego szycia).


Prace konserwatorskie sfinansowaliśmy z datków, które wrzucacie Państwo do skrzynki na parterze.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!