Menu Zamknij

Promocja książki „Z Podlaskiej i Wileńskiej Ziemi”

W upalne środowe popołudnie 26 czerwca 2024 r. w siedzibie AMAB odbyła się promocja książki „Z Podlaskiej i Wileńskiej Ziemi. Kazania” autorstwa ks. dr. Tadeusza Krahela. Publikacja stanowi XXXI tom serii „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne”. Jej wydanie wiąże się ze wspaniałym jubileuszem Autora – 21 czerwca 2024 r. ks. Krahel obchodził 60-lecie swego kapłaństwa.

Na spotkaniu zgromadzili się liczni goście: uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, z którymi Jubilat przez wiele lat spotykał się podczas posługi duszpasterskiej i pracy naukowej. Gości powitali uczniowie ks. Krahela: Dyrektor AMAB, ks. dr Tadeusz Kasabuła oraz Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego, ks. dr Adam Szot. Następnie głos zabrał Autor, który opowiedział o okolicznościach powstania książki, przywołał kilka wspomnień ze swojej kaznodziejskiej posługi i podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie publikacji. Uczestnicy spotkania skorzystali z możliwości powinszowania Jubilatowi oraz przypomnienia o Jego zasługach i wielkiej życzliwości. Historyk, dr Jan Jerzy Milewski wspominał o działalności ks. Krahela w Polskim Towarzystwie Historycznym, a Anna Kietlińska ­­– w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Za wieloletnią współpracę naukową, a także posługę duszpasterską, dziękowali historycy: Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr Marek Kietliński oraz Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, dr Waldemar Wilczewski. Ten ostatni zadał też Jubilatowi pytanie o to, nad czym aktualnie pracuje. Znany z niestrudzonej pracy ks. Krahel zapowiedział, że już po wakacjach powinna ukazać się książka poświęcona ratowaniu Żydów przez duchownych katolickich. Do gratulacji dołączył się również ks. Tadeusz Golecki, wspominając, jak ks. Krahel, młody wikariusz w Kalinówce, z zapałem grał w piłkę nożną.

Pod koniec spotkania Jubilat odbierał indywidualne życzenia i wpisywał dedykacje do książek.

Całą załogą AMAB życzymy ks. Krahelowi – Kapłanowi z Podlaskiej i Wileńskiej Ziemi – „Plurimos annos!”.