Menu Zamknij

Dziedzictwo do życia przywrócone

Wystawa w Parafii Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

Od ponad 11 lat Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku stara się poddawać konserwacji najcenniejsze zbiory archiwalne i muzealne naszej Archidiecezji. Trzykrotnie (w 2013, 2022 i 2023 r.) efekty prac konserwatorskich prezentowaliśmy na wystawach pn. „Dziedzictwo do życia przywrócone”. Ich fragmenty (plansze z dokumentami spisanymi na pergaminie w latach 1512—1597) można obecnie oglądać w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Plansze dotyczą 9 z 23 szesnastowiecznych dokumentów pergaminowych, którymi opiekuje się Archiwum. Są one przechowywane w Białymstoku od 1. poł. XIX w., kiedy wskutek zawirowań dziejowych trafiły do zasobu tzw. Archiwum Archidiakonatu Białostockiego. Prezentowane obiekty zostały wystawione na rzecz parafii w Dobrzyniewie Kościelnym, Bielsku Podlaskim, Goniądzu, Jasionówce, Kalinówce Kościelnej, Dąbrowie Białostockiej i Nowym Dworze przez polskich monarchów, dygnitarzy kościelnych i przedstawicieli związanej z Podlasiem szlachty. Większość prezentowanych dokumentów ustanawiała, potwierdzała lub powiększała uposażenie wymienionych parafii (np. nadania gruntów, dochodów, przywilejów). Często zawierają one najstarsze wzmianki o istnieniu miejscowości i parafii, jej obsadzie duchownej i mieszkańcach. Prace konserwatorskie przywróciły obiektom walory ekspozycyjne. Dzięki nim możemy obejrzeć, m.in. przywieszone do dokumentów pieczęcie woskowe (niektóre w ozdobnych metalowych puszkach) oraz królewskie autografy.

Wystawę można oglądać od 24 listopada do 3 grudnia 2023 roku.

WSTĘP WOLNY, SERDECZNIE ZAPRASZAMY!