Menu Zamknij

Konserwacja księgi chrztów z lat 1605-1668 z Parafii św. Anny w Krynkach

Jedna z najstarszych ksiąg metrykalnych zachowanych na terenie Archidiecezji Białostockiej pochodzi z Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Krynkach i jest przechowywana w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Zarejestrowano w niej chrzty kryńskich parafian z lat 1605-1668. Od dłuższego czasu, ze względu
na zły stan zachowania, nie była już ona udostępniana użytkownikom archiwum.
Miło nam poinformować, że wkrótce się to zmieni!

Archidiecezja Białostocka i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krynkach złożyły wspólny wniosek o dofinansowanie konserwacji tej cennej księgi,
który został pozytywnie rozpatrzony: https://www.gov.pl/web/archiwa/wspieranie-dzialan-archiwalnych-rok-2023

W trakcie zadania publicznego „Konserwacja księgi chrztów parafii w Krynkach
z lat 1605-1668 ze zbiorów AMAB”, współfinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach projektu „Wspieranie działań archiwalnych 2023”, księga z Krynek zostanie poddana pełnej konserwacji i restauracji, a także zostanie zdigitalizowana i udostępniona w wersji cyfrowej na stronie Archiwum
i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku (http://arch.apogelion.pl/)
i Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (https://pbc.biaman.pl/dlibra).

Prace w ramach projektu zostały zaplanowane do końca listopada 2023 r., a już
w grudniu mamy nadzieję zaprezentować Państwu jego pozytywne efekty.