Menu Zamknij

Pergamin sygn. 2.1.2A

Kategorie: ,
TYTUŁ:

Zygmunt [I] król Polski, wielki książę litewski etc. potwierdza dwa dokumenty uposażeniowe kościoła parafialnego pw. w Bielsku Podlaskim: 1) wystawiony w Wilnie 24 grudnia 1492 r. przez wielkiego księcia litewskiego Aleksandra i 2) wystawiony w Wilnie 2 listopada 1493 r. przez wielkiego księcia Aleksandra oraz uposaża probostwo bielskie w prawo posiadania dwóch karczm

DATA (WYSTAWIENIA, POWSTANIA):

8 kwietnia 1512 r. [feria quinta ante Festa Solemnia Paschae]

MIEJSCE (WYSTAWIENIA, POWSTANIA):

Kraków

OPIS:

oryginał; rękopis w jęz. łacińskim; wykonany atramentem na pergaminie cielęcym o wymiarach: (karta) 60 x 31,5 cm; (plika) wysokość 9,5 cm; na jedwabnym biało-czarno-czerwonym sznurze przywieszona pieczęć mniejsza litewska Zygmunta I (zachowana częściowo); odcisk w czerwonym wosku, w misie woskowej, wymiary zachowanego fragmentu: (przekątne) 5 x 7 cm

SYGNATURA:

2.1.2a