Menu Zamknij

Wystawy Czasowe

Wystawa: Ta co w Ostrej świeci Bramie w Białostockiej Katedrze czczona

Fotografie Jana Bułhaka

Wrzesień – listopad 2023 r.

Jan Bułhak uznawany jest za jednego z najwybitniejszych fotografików oraz animatorów życia artystycznego Polski 1. połowy XX wieku, określanym mianem „ojca fotografii polskiej”. Urodził się 6 października 1876 roku w Ostaszynie  k. Nowogródka, zmarł 4 lutego 1950 roku w Giżycku. Był założycielem i kierownikiem Zakładu Fotografii Artystycznej przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. W latach 20. XX wieku był organizatorem życia fotograficznego w Polsce, prezesem Fotoklubu Wileńskiego (1928) oraz Fotoklubu Polskiego. Po II wojnie światowej został prezesem Związku Polskich Artystów Fotografów.

Przed koronacją obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej (1927) Jan Bułhak wykonał dokumentację fotograficzną procesu konserwacji obrazu. Nasza wystawa prezentuje oryginalne zdjęcia Autora zamieszczone w tece „Ostra Brama”. Teka była własnością arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego i wraz z nim z Wilna trafiła do Białegostoku. Zawiera 14 zdjęć umieszczonych na papierze z suchą pieczęcią Jana Bułhaka. W posiadaniu Muzeum Archidiecezjalnego znajdują się też inne zdjęcia przedstawiające Ostrą Bramę, Wilno i okolice.

Inspiracją powstania wystawy jest zbliżająca się uroczystość Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia – Patronki Archidiecezji Białostockiej (16 listopada), podczas której arcybiskup metropolita białostocki Józef Guzdek dokona aktu poświęcenia odnowionej kaplicy i nowo wzniesionego ołtarza z obrazem Tej co w Ostrej świeci Bramie.

Serdecznie zapraszamy!