Menu Zamknij

Wystawy Czasowe

Wystawa: SACRUM OCALONE

Sacrum ocalone to wystawa szczególna, bo jubileuszowa. W bieżącym roku mija bowiem dziesięć lat, od kiedy Pracownia Konserwacji Malarstwa Sztalugowego na Podłożach Ruchomych z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie rozpoczęła owocną współpracę z Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. W wyniku podjętych dotychczas działań zbadano i poddano konserwacji wiele obiektów, znajdujących się w tej kolekcji, pochodzących z regionu Białostocczyzny, opracowując dodatkowo zagadnienia z zakresu historii sztuki, ikonografii oraz techniki i technologii ich wykonania. Większość z nich jest obecnie prezentowana na wystawie, a towarzyszące jej wystąpienia i prezentacje, dotyczące efektów tych interdyscyplinarnych działań, odkrywają przed zwiedzającymi tajniki warsztatu  konserwatora. Analiza struktury dzieł sztuki, z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury umożliwiającej zastosowanie nowoczesnych technik badawczych, którymi dysponuje Wydział, pozwoliła na określenie ich proweniencji, datacji, a nawet konkretnego warsztatu czy też autorstwa. Kompleksowa konserwacja i restauracja obiektów umożliwiła zaś odsłonięcie oryginalnej koncepcji artystycznej twórców, nierzadko wybitnego pędzla. Działania te realizowane na przestrzeni ostatniej dekady, wymagały od wykonawców – kadry naukowo-dydaktycznej Pracowni i studentów – nie tylko wiedzy i umiejętności, lecz także właściwego odczytania funkcji i nadania właściwej formy konserwowanym obrazom. Bardzo ważnym elementem tego procesu było swoiste ocalenie Sacrum, związanego uprzednio z wnętrzami o charakterze religijnym, miejscami kultu i adoracji, które uległy niekiedy daleko idącej destrukcji i dezintegracji. Możliwość przywrócenia obrazom należnej im recepcji, w postaci prezentowanej wystawy w Muzeum, jest zwieńczeniem podjętych wyzwań w obszarze ochrony dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej przeszłości dla teraźniejszości i przyszłości.

Na wystawie prezentowane są obrazy, które zostały poddane konserwacji i restauracji w latach 2013–2023 pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Anny Doroty Potockiej, prof. dr hab. Joanny Szpor (2013–2017), dr Katarzyny Góreckiej, mgr Łucji Nowak-Wróblewskiej (2017–2023), mgr Agaty Myjak (2015–2017) i mgr Diany Kołakowskiej (2023).

Prace zostały wykonane przez kolejne roczniki studentów II i III roku: Katarzynę Borej, Milenę Gorek, Maję Józefowską, Zofię Karpetę, Patrycję Kotarską, Michała Łapczyńskiego, Dorotę Majcherowicz, Dominikę Rosę oraz Zofię Gierlikowską, Marię Haile, Elizę Kowalczyk, Zofię Marx, Matyldę Naczyńską, Oliwię Piwowarczyk, Sylwię Regulską, Martę Szewczuk i Jaśminę Wasztan.

Kurator wystawy Anna Potocka