Menu Zamknij

Publikacje

Książka o parafii w Starosielcach jubileuszowym 30. tomem serii „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne”

W 2022 r. seria „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne” powiększyła się o następne dwa tytuły i jak się okazało, osiągnęła kolejny okrągły jubileusz.
Z tej okazji pozostaje nam życzyć 100… tomów!!!

Wydane w bieżącym roku publikacje koncentrują się na dziejach Kościoła w Białymstoku. Tom XXIX opowiada o jednym z najstarszych białostockich cmentarzy – św. Rocha. Bogato ilustrowana publikacja, przygotowana przez ks. dr. Adama Szota i dr. Marka Kietlińskiego, oprócz wstępu historycznego zawiera także biogramy kapłanów, sióstr zakonnych i osób świeckich, spoczywających na omawianym cmentarzu.

Tom XXX serii przygotowano z okazji jubileuszu stulecia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli i św. Stanisława BM w Białymstoku-Starosielcach. Książka jest pracą zbiorową, w której autorzy z różnych perspektyw  omawiają dzieje starosielskiej wspólnoty parafialnej. Podczas lektury poznamy jej początki sięgające 1919 r., ale także społeczność katolicką osady i późniejszego miasteczka od jej utworzenia w 1873 r. Przypomnimy imiona i nazwiska twórców i organizatorów parafii, posługujących w niej księży i sióstr zakonnych, poznamy wysiłek włożony w budowę i wyposażenie dwóch świątyń parafialnych. Dzięki obecności w gronie autorów licznych byłych i obecnych parafian, którzy podzielili się swymi wspomnieniami, w książce przeczytamy też o zaangażowaniu w życie parafialne i dziełach realizowanych w ramach licznych wspólnot i organizacji katolickich.

Zachęcamy do lektury!

Cmentarz św. Rocha w Białymstoku. Zarys dziejów i słownik pogrzebanych, oprac. i red. ks. A. Szot i M. Kietliński, Białystok 2022 [Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, t. XXIX]

Parafia Świętego Andrzeja Boboli i Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Białymstoku-Starosielcach 1922–2022, red. M. Wróbel, Białystok 2022 [Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, t. XXX]

Białostockie Studia Historyczno-Kościelne


W 2020 r. Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku (na obecnym osiedlu Dojlidy) oraz Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach świętują stulecie istnienia. Jubileusz stał się okazją do przygotowania książek poświęconych dziejom obu parafii, które powstały w serii „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne”. Od początku serii wydawniczej, która zbliża się już do XXX tomu, w jej tworzenie zaangażowani są pracownicy Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Najnowsze publikacje są pracami zbiorowymi, w których autorzy z różnych perspektyw badawczych omawiają dość burzliwe i naznaczone dramatyzmem XX w. dzieje parafii w Dojlidach i Mońkach. Dzięki lekturze poznamy początki tych wspólnot parafialnych, ich twórców, organizatorów i budowniczych, posługujących w nich księży i siostry zakonne, popatrzymy na ich losy przez pryzmat wspomnień parafian, dowiemy się więcej o architekturze i wyposażeniu kościołów oraz innych funkcjonujących na terenie parafii obiektów sakralnych. Warto się więc dowiedzieć, jaka jest data erygowania parafii monieckiej (przez wiele lat pozostająca zagadką!), a jeżeli ktoś pochodzi z Dojlid, Halickich czy Stanisławowa, może poszukać swych przodków w przedrukowanym spisie parafian z lat 20. XX w.

Zachęcamy do lektury!

Oddani opiece Maryi… Jubileusz 100-lecia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach, red. ks. A. Szot, Białystok 2020 [Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, t. XXVI]

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach 1920-2020. Mała Częstochowa, red. M. Wróbel, Białystok 2020 [Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, t. XXVIII]