Menu Zamknij

Udostępnianie

Archiwum Metryczne udostępnia księgi do poszukiwań dla celów genealogicznych po uprzednim kontakcie telefonicznym (tel. 85-732-40-40):

  • wtorki, środy i czwartki (ks. Andrzej Górski)
  • poniedziałki, piątki (ks. Ryszard Winkiewicz)

Ponadto nieodzowna jest znajomość języka rosyjskiego, gdyż wiele metryk jest spisanych w tym języku. W poszukiwaniach genealogicznych można korzystać z ksiąg metrycznych wytworzonych nie później niż 100 lat od roku bieżącego. Najstarsze księgi metryczne pochodzą z roku 1865 (starszych ksiąg Archiwum Metryczne nie posiada, nowszych, niż stuletnie nie udostępnia z racji na ochronę danych osobowych).