Menu Zamknij

Historia

Dzieje Muzeum

Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku zostało powołane do życia przez abp. Stanisława Szymeckiego, metropolitę białostockiego, 25 września 2000 r. Działalność Muzeum, ze względu na brak lokalu, ograniczała się do prowadzenia prac konserwatorskich oraz kwerendy w poszczególnych parafiach Archidiecezji Białostockiej, połączonej z akcją znakowania ruchomych obiektów zabytkowych w porozumieniu ze służbami konserwatorskimi i policją. Kwerenda pozwoliła na poznanie i przygotowanie wstępnych danych o zasobach obiektów zabytkowych w zbiorach parafii i innych instytucji kościelnych.

Dnia 5 czerwca 2012 r. abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki, poświęcił nowy gmach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Działalność Muzeum w nowym lokum zainaugurowały dwie wystawy: “Kult Eucharystyczny na Białostocczyźnie” i “Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski – pomiędzy Łomżą, Wilnem i Białymstokiem”. W latach 2012-2022 przygotowano łącznie 83 wystawy o różnorodnej tematyce, głównie przybliżające zwiedzającym historię i dziedzictwo kulturowe Archidiecezji Wileńskiej i Archidiecezji Białostockiej.