Menu Zamknij

Konserwacja księgi chrztów z lat 1605–1668 z parafii św. Anny w Krynkach

W 2023 r. Archidiecezja Białostocka jako koordynator i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krynkach realizowały zadanie publiczne pn. Konserwacja księgi chrztów parafii w Krynkach z lat 1605-1668 ze zbiorów AMAB. Było ono współfinansowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach projektu „Wspieranie działań archiwalnych”. Celem zadania było przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji siedemnastowiecznej księgi metrykalnej (sygn. 174.1.1), która jest jedną z najstarszych zachowanych na terenie obecnej archidiecezji białostockiej. Treść i postać fizyczna księgi czynią z niej cenny obiekt badawczy wielu dyscyplin naukowych. Ze względu na zły stan zachowania od dłuższego czasu nie mogła być ona udostępniana ani bezpiecznie poddana digitalizacji.

Prace konserwatorskie trwały od lipca do listopada 2023 r. Przed ponownym oprawieniem, księga została zeskanowana w pracowni digitalizacji AMAB. W ten sposób przywrócono możliwość jej udostępniania, przede wszystkim w powszechnie dostępnej wersji cyfrowej, za pośrednictwem stron internetowych Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku oraz Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. W ramach zadania zostały również przygotowane plansze informacyjne, prezentujące najciekawsze odkrycia i efekty prac konserwatorskich.

Są one obecnie prezentowane w kościele parafialnym pw. św. Anny w Krynkach.

Zapraszamy!

Już dziś serdecznie zapraszamy na spotkanie I książki mają swoje losy… Podsumowanie projektu konserwacji najstarszej księgi chrztów z parafii w Krynkach, połączone z prezentacją księgi i jej tajemnic. Odbędzie się ono w środę 20 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie AMAB przy ul. Warszawskiej 48.

Do zobaczenia!

Logo Archiwa Państwowe
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.